Mon 05/20/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Carlisle, Car 1 6:30p 8:00p  >14U> 14U Car I Game 14U CB I   KP 
Carlisle, Car 2 6:30p 8:00p  >12U> 12U Car I Game 12U CB I   KP 
 Tue 05/21/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Carlisle, CV 5 6:30p 7:30p  >10U> 10U CV I Game MB II   RL 
Carlisle, CV 6 6:30p 7:30p  >10U> 10U CV II Game 10U MB I   RL 
 Thu 05/23/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Carlisle, CV 6 6:30p 7:30p  >10U> 10U CV III Game 10U WS I   MH