Thu 05/09/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Palmyra, Pal 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U Pal I Game 14U CDE I 14U  KP 
 Fri 05/10/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Carlisle, Car 1 6:30p 8:00p  >14U> 14U Car I Game 14U CD II   KP 
Carlisle, Car 3 6:30p 7:30p  >10U> 10U Car I Game 10U CD II   KP 
 Sat 05/11/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Carlisle, CV 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U CV I  14U CD II 14U  RL 
10:30a 12:00p  >14U> 14U CD II Game 14U DV I 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U CDE I Game 14U CB I 14U  KP 
1:30p 3:00p  >14U> 14U DV I Game 14U CDE I 14U  KP 
Carlisle, CV 2 9:00a 10:30a  >14U> 14U CB I Game 14U CD I 14U  KP 
10:30a 12:00p  >14U> 14U CD I Game 14U CV II 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U CV II Game 14U CV I 14U  KP 
Carlisle, CV 3 9:00a 10:30a  >12U> 12U CDE I  12U CV II 12U  VP 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CB I Game 12U CDE I 12U  RL 
12:00p 1:30p  >12U> 12U CV I Game 12U CB I 12U  RL 
1:30p 3:00p  >12U> 12U CD II  12U CV I 12U  KP 
Carlisle, CV 4 9:00a 10:30a  >12U> 12U CS I Game 12U CD I 12U  MO 
10:30a 12:00p  >12U> 12U CV II  12U CS I 12U  VP 
12:00p 1:30p  >12U> 12U CS I Game 12U CD II 12U  KP 
Carlisle, CV 5 9:00a 10:00a  >10U> 10U CV I  10U CD II 10U  KP 
10:00a 11:00a  >10U> 10U CS I  10U CV I 10U  KP 
11:00a 12:00p  >10U> 10U CV II  10U CS I 10U  KP 
Carlisle, CV 6 9:00a 10:00a  >10U> 10U CD I  10U CV II 10U  KP 
10:00a 11:00a  >10U> 10U CV III  10U CD I 10U  MH 
11:00a 12:00p  >10U> 10U CD II  10U CV III 10U  MH 
Hershey, H 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U Car I  14U H I 14U  KP 
10:30a 12:00p  >14U> 14U MB I  14U Car I 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U Bel I  14U MB I 14U  KP 
1:30p 3:00p  >14U> 14U H I  14U Bel I 14U  KP 
Hershey, H 2 9:00a 10:30a  >12U> 12U H I  12U MB I 12U  KP 
10:30a 12:00p  >12U> 12U MB I  12U Car I 12U  KP 
12:00p 1:30p  >12U> 12U Car I  12U H I 12U  KP 
Hershey, H 3 9:00a 10:00a  >10U> 10U Car I  10U H I 10U  KP 
10:00a 11:00a  >10U> 10U MB I  10U Car I 10U  KP 
11:00a 12:00p  >10U> 10U SC II  10U MB I 10U  KP 
12:00p 1:00p  >10U> 10U H I  10U SC II 10U  KP 
Palmyra, Pal 1 9:00a 10:30a  >14U> 14U CS II  14U Pal I 14U  KP 
10:30a 12:00p  >14U> 14U SC I  14U WS I 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U LD I  14U SC I 14U  KP 
1:30p 3:00p  >12U> 12U WS I  12U Pal I 12U  KP 
3:00p 4:30p  >12U> 12U SC I  12U WS I 12U  KP 
Palmyra, Pal 2 9:00a 10:30a  >14U> 14U WS I  14U Pal II 14U  R F 
10:30a 12:00p  >14U> 14U Pal I  14U LD I 14U  KP 
12:00p 1:30p  >14U> 14U Pal II  14U CS II 14U  KP 
1:30p 3:00p  >12U> 12U LD I  12U SC I 12U  KP 
3:00p 4:30p  >12U> 12U Pal I  12U LD I 12U  KP 
Palmyra, Pal 3 9:00a 10:00a  >10U> 10U LD I  10U Pal II 10U  KP 
10:00a 11:00a  >10U> 10U Pal I  10U LD I 10U  KP 
11:00a 12:00p  >10U> 10U SC I  10U Pal I 10U  KP 
12:00p 1:00p  >10U> 10U WS I Game 10U SC I 10U  KP 
1:00p 2:00p  >10U> 10U Pal II Game 10U WS I 10U  MO